Yhteistyökumppanit

Saukonojan 4H-kerho, Liedon 4H-yhdistys ry
http://lieto.4h.fi/

Partio – Liedon eränkävijät
http://www.liedonerankavijat.fi/
Kaisa Heinonen 050 542 8741

Saukonojan vesihuolto-osuuskunta
http://www.sveok.fi/

Liedon Parma, Saukonojan kyläosasto
http://www.liedonparma.fi/kylaosastot/saukonoja/

Saukonojan hirvimiehet
http://personal.inet.fi/koti/j.pilpola/hirvi.htm

Liedon ratsastajat
http://www.liedonratsastajat.net/

Liedon kansalaisopisto, Lieto-opisto
http://www.lieto.fi/kansalaisopisto/

Liedon kunta
http://www.lieto.fi/fi-FI