Saukonojan kyläyhdistyksen kevätkokous ti 22.3.2016

Saukonojan kyläyhdistyksen kevätkokouksen kutsu ja esityslista
Aika : 22.3.2016 klo.18:00 alkaen
Paikka: Saukonojan koulu
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Saukonojan kyläyhdistyksen vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon esittely
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut asiat:
-Keskustelu aihepiiristä Saukonojan kyläalueen yhdistysten toiminnan jatkumisen  edellytykset koulun lopetuksen jälkeen: tilat, toimintamalli, tulevaisuus ?
8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet paikalle.

Avainsanat: